ลีลาวดี

ลีลาวดี / กลีบบัวใน
Plumeria flower and leave
Code- 3450
Price- 320 THB

3410 Plumeria  (3) 3410 Plumeria  (2)3450-Plumeria-water-lily-cutter

พิมพ์ตัดใบลีลาวดี สามารถนำไปใช้ทำดอกไม้ได้อืกหลากหลายชนิดเช่น ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ กลีบบัวใน ดอกบัวสาย ดอกดองดึง ดอกจำปา ดอกจำปี ดอกทานตะวัน ดอกบัวดิน ใบทิวลิปเล็ก ใบทิวลิปจิว ว่านสีบแสนสุข ใบก้ามกุ้งเล็กและอืน ๆ
The plumeria leaves can be used to make a variety of other flowers such as tulips, lily, lotus, water lily, climbing lily, superb lily, Gloriosa lily, champak, sunflower, zephyranthes lily, rain lily, fairy Lily, small tulip leaves, clivia flowers, small heliconia leaves and other.

3450 yellow-clivia[1] 3450 Tulipa lile (12) 3450 Tulipa lile (11) 3450 Tulipa lile (10) 3450 Tulipa lile (9)3450 Tulipa lile (8) 3450 Tulipa lile (7) 3450 Tulipa lile (6) 3450 Tulipa lile (5) 3450 Tulipa lile (4) 3450 Tulipa lile (3)3450 Tulipa lile (2) 3450 Tulipa lile (1) 3450 Tulipa lile (1) 3450 sunflower 3450 rain lily 3450 rain lily flower3450 lily 2 3450 gloriosa_lily__2 3450 gloriosa lily 3450 Clivia flower Magnolia-Butterflies-flower-lg magnoliaMichelia-longifolia7 Michelia-longifolia4 Wter lily flower Nelumbo nucifera  flower S (3) Nelumbo nucifera  flower S (2)lily white 1 lily white 2 Lily white White Lily Flowers Wallpapers 4

How-to-make-fold-lotus-flower-(51)[spacer height=”10px”]How to make fold lotus flower with this cutter.